Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

  Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobą nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie windykacji należności od nieuczciwych dłużników. Dobierzemy najskuteczniejsze działania zmierzające do otrzymania zapłaty. Jeśli polubowne działania okażą się nieskuteczne złożymy pozew bez dodatkowych opłat. Kancelaria w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, opracowała model procesu windykacji wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak i również przed sądami powszechnymi oraz komornikami sądowymi, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów i wierzycieli. Jako profesjonalna Kancelaria obsługujemy wierzytelności od przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zarówno na podstawie faktur, jak i innych dokumentów księgowych czy też umów pożyczek, weksli etc. Windykacja należności przez Kancelarię prowadzona jest w oparciu o pro-klienckie podejście, w którym priorytetem jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. W procesie windykacji nieoceniony jest także czas, gdyż zwlekając z wystąpieniem do sądu i zabezpieczeniem swoich roszczeń, zmniejszamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Kancelaria w ramach swojej działalność podejmuje najistotniejsze kroki prawne w ciągu 1-2 dni od dnia zlecenia sprawy. 
Szanowni Państwo,   Prowadzona przez Nasz zespół kancelaria reprezentuje interesy Klientów w sprawach budowlanych. Świadczona przez Nas pomoc prawna realizowana jest na każdym etapie procesu budowlanego, jak i po jego formalnym zakończeniu. Posiadamy stosowne doświadczenie zawodowe i praktyczne w branży budowlanej. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej współpracujemy z firmami budowlanymi, jak i inwestorami prywatnymi. W swojej pracy korzystamy także z pomocy biegłych sądowych, którzy dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.
Miło nam poinformować, że kancelaria oferuje specialistyczną pomoc wszystkim osobą, które zaciągneły kredyt we frankach szwajcarskich.Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go w całości, to możemy pomóc Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej  szacujemy wartość nadpłaconych rat. Zapewnimy Ci reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym. Zapraszamy na bezpłatną analizę umów dla osoób zdecydowanych na odzyskanie nadpłaconych na rzecz Banku środków.
strona 1 z 3
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019