Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Szanowni Państwo,   Prowadzona przez Nasz zespół kancelaria reprezentuje interesy Klientów w sprawach budowlanych. Świadczona przez Nas pomoc prawna realizowana jest na każdym etapie procesu budowlanego, jak i po jego formalnym zakończeniu. Posiadamy stosowne doświadczenie zawodowe i praktyczne w branży budowlanej. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej współpracujemy z firmami budowlanymi, jak i inwestorami prywatnymi. W swojej pracy korzystamy także z pomocy biegłych sądowych, którzy dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.
Miło nam poinformować, że kancelaria oferuje specialistyczną pomoc wszystkim osobą, które zaciągneły kredyt we frankach szwajcarskich.Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub spłaciłeś go w całości, to możemy pomóc Ci w odzyskaniu Twoich pieniędzy sprecyzujemy roszczenie o odfrankowienie Twojej umowy kredytowej  szacujemy wartość nadpłaconych rat. Zapewnimy Ci reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym. Zapraszamy na bezpłatną analizę umów dla osoób zdecydowanych na odzyskanie nadpłaconych na rzecz Banku środków.
Po ustaniu wspólności majątkowej stron np. poprzez orzeczenie rozwodu powstaje kolejny bardzo ważny dla byłych małżonków problem, a mianowicie podział majątku wspólnego stron. Niebagatelną kwestią w tym zakresie jest ustalenie wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego stron, którym  zawyczaj się wspólne mieszkanie lub dom, zakupiony  z środków pochodzących z kredytu hipotecznego.  Dotyczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego ustrwaliło  pogląd, że przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględniać obciążenie zmieniające ich rzeczywistą wartość, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, a zwłaszcza obciążenie hipoteką (por.  postanowienia  SN z 26 listopada 2009 r., III CZP 103/09,  z 26 września 2013 r., II CSK 650/12, czy uchwałę z 25 czerwca 2008 r., III CZP 58/08).
strona 3 z 5
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020