Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

 

W związku z wyrokiem TSUE dotyczącym kredytów frankowych, Kancelaria udziela pomocy osobom, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej. Skierowanie sprawy do sądu powinny przede wszystkim rozważyć osoby, które zaciągnęły kredyt w latach 2007-2008, z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia roszczeń.

Zapraszamy na analizę umów oraz wstępną konsultację.

Zespół Kancelarii

 

 

 

 
  Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobą nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie windykacji należności od nieuczciwych dłużników. Dobierzemy najskuteczniejsze działania zmierzające do otrzymania zapłaty. Jeśli polubowne działania okażą się nieskuteczne złożymy pozew bez dodatkowych opłat. Kancelaria w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, opracowała model procesu windykacji wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak i również przed sądami powszechnymi oraz komornikami sądowymi, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów i wierzycieli. Jako profesjonalna Kancelaria obsługujemy wierzytelności od przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zarówno na podstawie faktur, jak i innych dokumentów księgowych czy też umów pożyczek, weksli etc. Windykacja należności przez Kancelarię prowadzona jest w oparciu o pro-klienckie podejście, w którym priorytetem jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. W procesie windykacji nieoceniony jest także czas, gdyż zwlekając z wystąpieniem do sądu i zabezpieczeniem swoich roszczeń, zmniejszamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Kancelaria w ramach swojej działalność podejmuje najistotniejsze kroki prawne w ciągu 1-2 dni od dnia zlecenia sprawy. 
Szanowni Państwo,   Prowadzona przez Nasz zespół kancelaria reprezentuje interesy Klientów w sprawach budowlanych. Świadczona przez Nas pomoc prawna realizowana jest na każdym etapie procesu budowlanego, jak i po jego formalnym zakończeniu. Posiadamy stosowne doświadczenie zawodowe i praktyczne w branży budowlanej. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej współpracujemy z firmami budowlanymi, jak i inwestorami prywatnymi. W swojej pracy korzystamy także z pomocy biegłych sądowych, którzy dokonują oceny zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz oceniają jakość wykonanych prac budowlanych i wykończeniowych.
strona 3 z 6
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020