Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

 Modyfikacja reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym. Zasadnicza zmiana polega na przyjęciu założenia, iż wykonawca robót budowlanych może wykonywać swoje świadczenie przy pomocy innych osób – podwykonawców i nie musi w tym względzie uzyskiwać, tak jak przed nowelizacją zgody inwestora. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w następujących sytuacjach: a)      kiedy inwestor wraz z wykonawcą określą w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przy pomocy oznaczonego podwykonawcy. Określić można wykonanie konkretnych robót a nawet zadań. Czas zawarcia takiej umowy nie został narzucony co oznacza, że umowa w tym przedmiocie może zostać zawarta wraz z umową o roboty budowlane lub w trakcie jej wykonywania. Przedmiotowa umowa między inwestorem a wykonawcą jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wykonywanie konkretnych robót przez oznaczonego podwykonawcę i skutkuje solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy; b)      w przypadku zgłoszenia inwestorowi szczegółowego przedmiotu robót budowlanych  przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. W tym przypadku przyjmuje się domniemanie zgody inwestora, które może zostać przełamane dopiero z chwilą złożenia podwykonawcy i wykonawcy w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót.  

W  tym rozdziale uruchamiamy dla Państwa Bloga, na którym będziemy publikować artykuły prawne,  związne z prowadzonymi przez kancelarię sprawami.

Mamy nadzieję, że  tematyka poruszana w ramach nn. bloga stworzy naszym czytelnikom oraz klientom zbiór praktycznych i pomocnych informacji w sprawach sądowych. Wierzymy również, że przedstawiona tematatyka wskaże Państwu kierunki w działaniach zarówno na etapie przedprocesowym jak i również już na etapie postępowania sądowego. 

Każdy członek zespołu  kancelarii specjalizuje się  swojej ulubionej dziedzinie prawnej i w związku z tym nasze artykuły będą dotyczyły szerokiego spektrum dziedzin prawa, w tym najczęściej spraw karnych, cywilnych oraz gospodarczych. 

 

pozdrawiam 

Zespół kancelarii adwokackiej Łukasza Piekarczyka 

Miło nam poinformować, że w związku z rozwojem kancelarii adwokackiej  Adwokata Łukasza Piekarczyka z Opola otwarta została nowa filia w Brzegu przy ul.  Bolesława Chrobrego 14D - naprzeciwko Sądu.  Godziny przyjęć  kilentów: Poniedziałek – piątku: 9:00 – 16:00 Możliwe jest również umówienie spotkania także w innych godzinach po uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 77 546 74 15 (centrala).    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszej profesjonalnej pomocy prawnej zarówno osoby fizyczne jak i również przedsiębiorców     
strona 3 z 4
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020