Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

SPRAWY KARNE

Sala rozpraw bywa miejscem o szczególnej presji. Często samo już przekroczenie progu sądu sprawia, że czujemy się niezręcznie. Bywają chwile, w których na sali rozpraw potrzebna jest nam opieka, co do której mamy pełne zaufanie. Kancelaria Adwokacka Piekarczyk zdaje sobie sprawę z powagi ciężkich sytuacji. Dlatego wychodząc naprzeciw oferujemy również poniższą opiekę prawną.

Postępowanie przygotowawcze

 • pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego
 • udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów
 • profesjonalna asysta w trakcie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie i przedłużenie aresztu

Postępowanie sądowe

 • reprezentowanie oskarżonego na etapie postępowania sądowego tj. od momentu wniesienia aktu oskarżenia do sądu

Postępowanie wykonawcze

 • reprezentacja klientów we wszelkich sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym
 • reprezentacja przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary

Wykroczenia

 • pomoc prawna w sprawach dotyczących wykroczeń, obejmująca reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej
 • pełen udział w postępowaniach przed sądami grodzkimi
 • kompleksowe porady prawne odnoszące się do materii związanej z kodeksem wykroczeń oraz kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia

Prawo karne

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniu karnym oraz postępowaniu karno - skarbowym
 • w szczególności występowanie w roli pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego.
 • występowanie w roli obrońcy na każdym etapie prowadzonych postępowań karnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024