Tel. 774415670

Tel. kom. 504 233 441

Odzyskaj pieniądze z niezapłaconych faktur oraz umów.

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobą nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie windykacji należności od nieuczciwych dłużników. Dobierzemy najskuteczniejsze działania zmierzające do otrzymania zapłaty. Jeśli polubowne działania okażą się nieskuteczne złożymy pozew bez dodatkowych opłat.

Kancelaria w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, opracowała model procesu windykacji wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak i również przed sądami powszechnymi oraz komornikami sądowymi, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów i wierzycieli. Jako profesjonalna Kancelaria obsługujemy wierzytelności od przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zarówno na podstawie faktur, jak i innych dokumentów księgowych czy też umów pożyczek, weksli etc.

Windykacja należności przez Kancelarię prowadzona jest w oparciu o pro-klienckie podejście, w którym priorytetem jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. W procesie windykacji nieoceniony jest także czas, gdyż zwlekając z wystąpieniem do sądu i zabezpieczeniem swoich roszczeń, zmniejszamy szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Kancelaria w ramach swojej działalność podejmuje najistotniejsze kroki prawne w ciągu 1-2 dni od dnia zlecenia sprawy. 

Co nas wyróżnia na tle konkurencji? Ścisła współpraca z Komornikami Sądowymi z województwa opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego czy też mazowieckiego. Poprzez wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach, kancelaria nawiązała owocną relację z organami egzekucyjnymi na obszarze całej Polski, co zdecydowanie powoduje wzrost skuteczności prowadzonych spraw.

Nawiązując współpracę z Klientami oferujemy korzystne formy wynagrodzenia z odroczonym terminem płatności znacznej części wynagrodzenia do czasu uzyskania przez Klienta swoich wierzytelności, co pozwala Klientom Kancelarii zdecydowanie minimalizować koszty prowadzonych spraw sądowych do niezbędnego minimum. 

Działamy skutecznie na terenie całej Polski.

 

                                                                                                                              Zespół Kancelarii

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019